Hướng dẫn chọn thú chiến đấu phù hợp

Dưới đây là bảng kỹ năng kèm theo của mỗi thú chiến đấu.

Tùy theo trường phái nhân vật bạn chơi mà có cách chọn hợp lý. Ví dụ:

  • Thú chiến Gấu thích hợp cho các bạn đánh class Phi thiên build hướng vật lý.
  • Thú chiến Phượng hoàng thích hợp cho các bạn class Phá thiên build hướng vật lý.
  • Thú chiến Sói thích hợp cho các bạn đánh class Phá thiên hướng phép thuật.
  • Thú chiến Chim cụt cánh thích hợp cho các bạn đánh Hắc sát, Phi thiên theo hướng phép thuật.
  • .v.v…..

Hãy chọn cho mình một thú chiến thích hợp.

Thông tin thêm về thú chiến đấu

  • Thú chiến đấu đạt cấp tối đa 15.
  • Mỗi khi tiến hóa lên cấp, thú chiến được tăng thêm tỉ lệ gây hiệu ứng, công vật lý, cũng như cấp của hiệu ứng gây ra.
  • Thú chiến đấu yêu cầu cấp độ 70 để triệu hồi.